Det har nu tagits beslut som möjliggör att ni kan köra Brandfarliga Arbeten på distans, t.o.m. 2021-12-31. 

För att säkerställa kvaliteten på genomförd kurs ställer vi ett antal krav på det system ni väljer för genomförande: 

  • Webbkamera ska finnas så att instruktör och deltagare syns i bild och undervisning ska ske live. 
  • Instruktören ska ha möjlighet att dela skärm för att visa PPT med ljud så filmerna hörs bra. 
  • Deltagaren ska kunna ”räcka upp handen och/eller chatta och påkalla uppmärksamhet under kursens gång. 
  • Klassrummet bör kunna delas i mindre ”grupprum” för att möjliggöra grupparbeten. 
  • Legitimationskontroll ska kunna genomföras på ett GDPR-säkert sätt, till exempel i ett ”grupprum” där instruktör ser deltagaren enskilt och inte i storgrupp. 
  • Certifieringstest ska genomföras under kurstillfället, precis som vanligt. 

Litteraturen ska skickas ut till deltagarna innan kursstart. Samtliga digitala kurser ska meddelas oss och vi ska ha tillgång till kurslänken för att kunna genomföra kvalitetskontroll. 
Länken ska skickas till info@brandfarligaarbeten.se   

Den praktiska övningen utgår, men vi rekommenderar att ni i möjligaste mån genomför övningen. Tänk dock på att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.