Certifiering

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. För att bli certifierad kan du gå utbildningen brandfarliga heta arbeten. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är du behörig att utföra arbetet.

Du kan styrka din behörighet genom att söka fram din behörighet i databasen som du får tillgång till efter utbildningen och visa upp i samband med signering av tillståndsblanketten. Du kan också få ett plastkort som du visar upp.