Instruktör

Certifiering

Instruktör

Utbildningen för dig som vill bli instruktör i Brandfarliga heta arbeten. Utbildningen är två dagar och ger dig en kompetens inom följande områden:

Du måste uppfylla förkunskapskraven innan du kan gå instruktörsutbildningen, du hittar dem här:

1.

Tillgänglighet av ett giltigt certifikat

För att få delta på instruktörsutbildningen behöver du ha ett giltigt certifikat i brandfarliga heta arbeten i vårt koncept Brandfarliga Arbeten. Gå behörighetsutbildningen hos någon av våra arrangörer som du hittar genom att här.

2.

Pedagogik och kunskap om brandsäkerhet

Övriga förkunskapskrav i pedagogik och brandsäkerhet hittar du nedan.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven i pedagogik eller brandkunskap så behöver du gå vår endags utbildning i pedagogik eller vår utbildning fördjupad brandsäkerhet på fyra dagar.

Blivande instruktörer behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska i tal och skrift.

När du blivit godkänd på instruktörsutbildningen så är du behörig att utbilda i Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats inom vårt koncept Brandfarliga Arbeten.

Certifiering

Pedagogik

För att få gå instruktörsutbildningen ska du uppfylla kravet på pedagogik. Har du ingen erfarenhet kan du gå vår endagarsutbildning där vi går igenom grunderna inom pedagogik. Innehåll:

Certifiering

Fördjupad brandsäkerhetsutbildning

Om du vill lära dig mer inom brandsäkerhet eller vill bli instruktör i brandfarliga heta arbeten och inte har tidigare erfarenhet av arbete med brand så måste du gå en fördjupad brandsäkerhetsutbildning. Utbildningen ges av Brandfarliga Arbeten i samband med instruktörsutbildningen. Utbildningen är fyra dagar och ger dig en grundläggande kompetens inom följande områden: