Instruktör

Utbildningen för dig som vill bli instruktör i Brandfarliga heta arbeten. Utbildningen är två dagar och ger dig en kompetens inom följande områden:

 • Bakgrund
 • Pedagogik och instruktörsrollen
 • Genomgång av instruktörsmaterial
 • Examination
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Normer
 • Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats 

Du måste uppfylla förkunskapskraven innan du kan gå instruktörsutbildningen, du hittar dem här:

1. För att få delta på instruktörsutbildningen behöver du ha ett giltigt certifikat i brandfarliga heta arbeten i vårt koncept Brandfarliga Arbeten. Gå behörighetsutbildningen hos någon av våra arrangörer som du hittar genom att klicka här.

2. Övriga förkunskapskrav i pedagogik och brandsäkerhet hittar du nedan.

Förkunskapskrav

Om du inte uppfyller förkunskapskraven i pedagogik eller brandkunskap så behöver du gå vår endags utbildning i pedagogik eller vår utbildning fördjupad brandsäkerhet på fyra dagar.

När du blivit godkänd på instruktörsutbildningen så är du behörig att utbilda i Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats inom vårt koncept Brandfarliga Arbeten.

 

Pedagogik

 

För att få gå instruktörsutbildningen ska du uppfylla kravet på pedagogik. Har du ingen erfarenhet kan du gå vår endagarsutbildning där vi går igenom grunderna inom pedagogik. Innehåll:

 

 • Pedagogik
 • Kommunikation & kunskapsöverföring
 • Kroppsspråk & röst
 • Inlärningsmetoder
 • Praktiska övningar
 • Tips för att hålla bra presentationer
 • Presentationsteknik
 • Tips vid digital utbildning

Fördjupad brandsäkerhetsutbildning

 

Om du vill lära dig mer inom brandsäkerhet eller vill bli instruktör i brandfarliga heta arbeten och inte har tidigare erfarenhet av arbete med brand så måste du gå en fördjupad brandsäkerhetsutbildning. Utbildningen ges av Brandfarliga Arbeten i samband med instruktörsutbildningen. Utbildningen är fyra dagar och ger dig en grundläggande kompetens inom följande områden:

 

 • Brandteori
 • Brandrisker
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • BBR och Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Hur man utför en praktisk släckövning och släckutrustning
 • Riskhantering