Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Här hittar du de normer som är giltiga från och med 1 januari 2023. Normerna är framtagna av Brandskyddsföreningen, SVEBRA, försäkringsbolagen och andra intressenter.

Här hittar du Svensk försäkrings försäkringstekniska rekommendation (FTR) om Brandfarliga heta arbeten. Klicka här för att komma till deras hemsida. FTRn har även några tillägg om bland annat arkivering av tillståndet och giltighet i nordiska länder. 

Boka din instruktörsutbildning