Appen – Brandfarliga Arbeten

Generell om båda versionerna

Appen Brandfarliga Arbeten används för att skapa tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt för att göra riskbedömningar vid brandfarliga arbeten i skog och mark.

 

Brandfarliga heta arbeten

Skapa och signera tillståndslistor digitalt, du slipper tillstånd i pappersformat. Appen är inte knuten till något särskilt koncept utan är öppet för alla som vill skapa tillstånd. Skriv tillstånd offline, duplicera ett tidigare tillstånd och få svar på de flesta frågorna om brandfarliga heta arbeten.  Som företag kan ni logga in i en administrationsvy där ni ser samtliga tillstånd som är kopplade till ert företag, där ser bland annat statistik samt vilka tillstånd som är aktiva eller inte.

 

 • Skapa tillstånd
 • Få påminnelse innan tillståndet går ut
 • Överlåt tillstånd till en annan tillståndsgivare
 • PDF på tillståndet som skickas via mail till involverade
 • Spara favoriter
 • Genomför slutkontroll
 • Genomför riskbedömning
 • Ta foton
 • Skicka tillstånd till övriga intressenter via mail
 • Tillstånden sparas i två år
 • En mängd frågor och svar som hjälper till vid arbetet

Skog och entreprenad

För dig som arbetar i skog och mark finns nu en digital riskbedömning i appen som kan användas innan arbetet ska utföras. Utföraren guidas genom de olika riskåtgärderna och kan sedan spara riskbedömningen i appen. Appens riskbedömning uppfyller också arbetsmiljöverkets krav på dokumenterad riskbedömning.

Ladda ner appen i Appstore eller Google play butiken