Appen – Brandfarliga Arbeten

Appen Brandfarliga Arbeten används för tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt för att göra riskbedömningar innan arbeten i skog och mark. Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa riskbedömningar och signera tillstånd för brandfarliga heta arbeten digitalt.

Brandfarliga heta arbeten
Skapa och signera tillståndslistor digitalt, du slipper tillstånd i pappersformat och alla tillstånd sparas i två år. Appen är inte knuten till något särskilt koncept utan är öppet för alla som vill skapa tillstånd. Skriv tillstånd offline, kopiera ett tidigare tillstånd och få svar på de flesta frågorna om brandfarliga heta arbeten.  Som företag kan ni logga in i en administrationsvy där ni ser samtliga tillstånd som är kopplade till ert företag, här ser ni statistik samt vilka tillstånd som är aktiva eller inte.

Skog och mark
För dig som arbetar i skog och mark finns nu en digital riskbedömning i appen som kan användas innan arbetet ska utföras. Utföraren guidas genom de olika riskåtgärderna och kan sedan spara riskbedömningen i appen. Appens riskbedömning uppfyller också arbetsmiljöverkets krav på dokumenterad riskbedömning.

Ladda ner appen i Appstore eller Google play butiken