Brandfarliga Arbeten - anpassad till olika branscher

Bli instruktörSök giltigt certifikat

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten erhåller en modern utbildning i brandfarliga heta arbeten för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. 

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen brandfarliga heta arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Vill du bli instruktör? klicka här

Vill du hitta en arrangör av brandfarliga heta arbeten klicka här.

I samarbete med

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Boka din instruktörsutbildning