Förberedande instruktörsutbildning

Om du inte har tidigare erfarenhet av arbete med brand så måste du gå en förberedande utbildning. Utbildningen ges av Brandfarliga Arbeten i samband med instruktörsutbildningen. Utbildningen är två dagar och ger dig en grundläggande kompetens inom följande områden:

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandteori
  • Brandfarlig vara
  • Hur man utför en praktisk släckövning
  • Riskhantering