Giltigt certifikat

Här kan du söka fram de som är certifierade i Brandfarliga Arbeten. 
Sök på personnummer. Observera att svenska personnummer måste anges i rätt format YYYYMMDD-XXXX (utländska fylls i enligt varje lands standardformat)